13
13

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online

Vừa qua, Công ty TNHH Sản Xuất và XNK Bao Bì Hà Nội tổ chức bồi dưỡng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV công ty.

Tại lớp bồi  dưỡng, huấn luyện, Công nhân viên công ty đã được các giảng viên đào tạo về những quy định chung về An toàn vệ sinh lao động, Bảo hộ lao động, các Thông tư, Nghị định của Chính phủ về An toàn lao động khi làm việc tại nhà máy. Tham gia vào các buổi diễn tập Ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất trong nhà máy.

{关键字} 

                                                                                                                        Quang cảnh lớp tập huấn năm 2019

{关键字}

                                                                                                                             Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất năm 2019

 

 

 

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online