13
13

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online

Sáng ngày 04/10/2019, Ban TGĐ Hanopaco đã có mặt tại Bộ Công Thương để tham dự tổng kết chương trình " Đào tạo cải tiển tại Doanh nghiệp" do Chính Phủ Việt Nam đề ra. Hanopaco được vinh dự là 1 trong 5 doanh nghiệp được chọn và đạt giải nhất DN xuất sắc trong cải tiến.

Sáng ngày 04/10/2019, Ban TGĐ Hanopaco đã có mặt tại Bộ Công Thương để tham dự tổng kết chương trình " Đào tạo cải tiển tại Doanh nghiệp" do Chính Phủ Việt Nam đề ra. Hanopaco được vinh dự là 1 trong 5 doanh nghiệp được chọn và đạt giải nhất DN xuất sắc trong cải tiến.

Vì tất cả những gì đã làm được và sẽ làm,Hanopaco đang sẵn sàng trở thành thành viên trong chuỗi cung ứng của Sam Sung nói riêng và các công ty Hàn Quốc nói chung.

 

{关键字}

{关键字}{关键字}

 

 

 

 

{关键字}{关键字}

{关键字}

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online

Lập trình cờ bạc online-Làm đại lý cờ bạc online